Kurbansız Bir Bayram Kahvaltısı Mümkün  |  Erdoğan İktidar İçin Her Şeyi Göze Aldı  |  Yakılan HDP Hopa İlçe binasına 'inadına barış' pankartı  |  Trabzon'da Linç Girişimi  |  Kıyıya Vuran Bir Çocuk ve Sorular, Sorular...  |  Bir Çocuğun Ölümü: Acıdan Siyasi Mücadeleye  |  Rize'de AKP'li başkandan seçim tehdidi: Oy vermezseniz havaalanı yok!  |  Samsun’da HDP mitingine faşist saldırı  |  Aydın Çak'ı Kaybettik...  |  Bartın’da HDP İl Başkanlığı’na faşist saldırı  |  
MURTEZAOGLU


UNUTULMAYANLAR
REKLAM
ZİYARETÇİ DEFTERİ
REKLAM
ÖNEMLİ LİNKLER
REKLAM
İLAN - DUYURU
EN ÇOK OKUNANLAR
REKLAM
İSTATİSLİK

Anasayfaya Dön Anasayfaya Dön 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


AKP'nin Fındık Stratejisi Değişti

13Şubat2015, 14:04

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu fındık dikim alanlarını 14 il’den 16’ya çıkaran Bakanlar Kurulu Kararı’nın hükümetin uzun vadeli bir fındık politikası olmadığının göstergesi olduğunu söyledi.


 Kararname hazırlanırken üretici ya da üreticinin temsilcisi kuruluşlara sorulmadığını ifade ederek Başbakan’a “ülkenin fındık üretim politikası üreticiyi dışarıda tutan dar menfaat gruplarının önerilerine göre mi şekillendiriliyor” diyen Karaahmetoğlu bunun fındık bahçelerinin sökülmesini teşvik eden fındık stratejisinden dikim sahalarını genişleten yeni bir stratejiye geçiş olduğunu belirtti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması için TBMM Başkanlığına bir soru önergesi veren Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu kararın Giresun, Ordu, Trabzon fındık üreticisine zarar vereceğini ifade etti.

DOĞU KARADENİZDE FINDIK BAHÇELERİNİ SÖKTÜREMEYEN HÜKÜMET BATIDA FINDIK ALANLARINI GENİŞLETİYOR

            Doğu Karadeniz’de yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış fındık bahçeleri için düzenleme yapmayan iktidarın Doğu Karadenizde fındık üretimini zamanla bitirecek bir strateji izlediğini vurgulayan Selahattin Karaahmetoğlu fındık üretimine ilişkin acil çözüm bekleyen önerilere öncelik verilmesi gerekirdi dedi. Karaahmetoğlu Bakanlar Kurulu Kararı’nın Doğu Karadeniz fındık üreticisini mağdur edeceğini ifade ederek, yıllardır fındık üretim miktarının fazlalığından şikayet edip bahçelerin sökülmesi için alternatif ürün desteğini savunan kesimlerin, fındık üretim sahalarını genişleten Bakanlar Kurulu Kararını memnuniyetle karşıladığına dikkat çekti.

            “ 2001/3267 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, Artvin, Rize, Gümüşhane, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illeri dahil 14 il ve 105 İlçede fındık dikimi ve bahçe yenilenmesine izin verilmiştir. Bu il ve ilçelerde de 1. ve 2. Sınıf tarım arazileri ile eğimi % 6’nın altında olan 3. Sınıf tarım arazilerinde bahçe dikimine ve bahçe yenilenmesine izin verilmemiş ve ruhsatsız olarak değerlendirilmiştir.

            2009/15201 Sayılı “ Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 yılda 176 bin hektar alanda fındık ağaçlarının sökümü hedeflenmiştir. Yine bu kapsamda 81 bin üreticiye, 2009-2012 yılları dikkate alınarak dekar başına 3 yıl için toplam 600 lira ve toplam 753 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağı öngörülmüş, Kararnameyi Hazine Müsteşarlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birlikte yürütmüştür. Fakat bu kapsamda fındık üretiminden vazgeçip alternatif ürüne geçen üreticilere;

2009 yılında 5 ilde 327 üreticiye, 354 hektar alan için, 1,1 Milyon TL,

2010 yılında 8 ilde 526 üreticiye, 597 hektar alan için 1,3 Milyon TL,

2011 yılında 7 ilde 564 üreticiye, 631 hektar alan için 1 Milyon TL olmak üzere,  2009-2011 yıllarında üreticiye toplam 3,4 Milyon TL telafi edici ödeme desteği verilmiştir. Sonuç olarak fındık bahçelerinin sökülüp yerine alternatif üretime geçilmesi stratejisi başarılı olamamıştır.

            Geçtiğimiz hafta ise Bakanlar Kurulunun "Fındık Alanlarının Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'nin 7 Şubat 2015 günlü nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre fındık dikimi yapılmasına izin verilen illerin sayısı 14’ten 16 'ya yükseltilmiş ayrıca bazı illerdeki alanların daha da genişletilmesine izin verilmiştir. 14 ile ilave olarak Bolu’nun Göynük ve Mudurnu ve Tokat’ın Erbaa İlçelerinde Ordu, Trabzon, Zonguldak ve Bartın’ın bütün ilçelerinde fındık dikimi yapılmasına izin verilmiştir.

            Hatırlanacağı üzere; dünyada ve ülkemizde fındık üretimi yapılan Bölgeler ve İller değerlendirilerek oldukça doğru istatistikî tespitlerin yapılıp tartışıldığı Fındık Çalıştayı gerçekleştirilip kararlar alınmıştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre fındık üreten ülkelerin dekar başına verim ortalaması ülkemizde 108 kilogram iken ABD’de 293, Gürcistan’da 201, İtalya’da 183, İspanya’da 125 kilogram olduğu, fındık üretim sahalarımızın % 40 ila 50’sinin yani 150-200 bin hektarının yaşlı ekonomik ömrünü tamamlamış bahçelerden oluştuğu ifade edilmiştir. Yani hektarda fındık üretiminin, ABD’de 2,6 ton, İtalya’da 1,68 ton ve İspanya’da 1 iken ülkemizde yalnızca 0,94 ton olduğu ifade edilmiştir. Ülkemizde fındık üretimi yapılan Samsun, Sakarya illeri ve son Bakanlar Kurulu Kararı ile fındık dikimine izin verilen Bolu İllerinin Giresun, Ordu ve Trabzon İllerine nazaran işletme büyüklüğü ve verim yüksekliğine dikkat çekilmiş, yine bu illerimizde 50-60 yaşından küçük fındık bahçesi ekonomik ömrünü tamamladığına vurgu yapılmıştır. Yine Giresun Ordu ve Trabzon illerinin diğer illere göre eğimli arazilerinde üretim maliyeti yüksekliğine dikkat çekilmişti. Fındık arazileri büyük olan diğer illerimiz Giresun, Ordu, Trabzon illerine nazaran fiyat desteğinden daha yüksek oranda yararlandığına dikkat çekilmişti. Çalıştay’da hayata geçmesi zaruret arz eden konularda kararlar alınmış sonuç bildirgesinde yer almıştır. Dolayısıyla yıllardır bahsettiğimiz üzere; fındık bahçelerinin gençleştirilerek, verimliliğin artırılması, bölge üreticisine özel destek sağlanarak gelir düzeyinin artırılması başta işsizlik,  geçim sıkıntısı sebebiyle göç veren Doğu Karadeniz fındık üreticisini köylerinde tutacak önemli bir adım olacaktı.”

Bu hususlara ilişkin olarak:

1. Fındık Çalıştayında dikim alanlarının genişletilmesi de yer almış mıdır? Fındık üretimine ilişkin acil çözüm bekleyen önerilere öncelik verilmeme sebebi nedir?

2. Bakanlar Kurulu’nun fındık dikim alanlarının genişletilmesi kararı ile iktidarınız ve Bakanlığınız yeni bir fındık stratejisi mi uygulamaya başlamıştır?

3. Bu kararnameye ülkemiz fındık üretim miktarı yeterli bulunmadığı için mi gerek görülmüştür?

4. Yıllardır fındık üretim miktarının fazlalığından şikayet edip alternatif ürün desteğini savunan kesimlerin, yeni fındık bahçesi dikimi yapan üreticiye teşvik anlamına gelecek son Bakanlar Kurulu Kararını da memnuniyetle karşılaması hükümetin uzun vadeli bir fındık politikasına sahip olmadığını göstermekte değil midir? Ülkenin fındık üretim politikası üreticiyi dışarıda tutan dar menfaat gruplarının önerilerine göre mi şekillendirilmek istenmektedir?

5. Bu kesimlerin bir yıl öncesine kadar arz fazlalığından şikayet etme sebepleri araştırılmış mıdır? Bu kararname hazırlanırken bu kesimlerin görüşü yanında üretici ve üreticinin temsilcisi kuruluşlar ve örgütlere neden sorulmamıştır?

6.Fındık dikim alanlarının azaltılması ve Giresun Ordu ve Trabzon illerinde fındık üretiminin veriminin artırılmasına dönük bir karar alınması daha önceki Bakanlar Kurulu Kararları ve Fındık Çalıştayı kararlarına daha uygun bir adım olmayacak mıydı? Kararname’de bu hususlar niçin yer almamaktadır?

7. Bahçe yenilenmesine izin verilmeyen 1. ve 2. Sınıf tarım arazileri ile eğimi % 6’nın altında olan 3.Sınıf tarım arazisi standartlarında bahçelerde fındık dikimine Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmekte midir?

8. Fındık dışında gelir getirici bir çok tarım ürünü yetiştirme imkanı bulunan il ve ilçelerde fındık dikimi yasal dayanağa kavuşturulurken, fındıktan başka alternatif ürünü bulunmayan Doğu Karadeniz Bölgesi’nin fındık üreticisi bir kez daha yalnız bırakılmamış mıdır? Bakanlar Kurulu Kararı’nın fındığın kalbi Giresun, Ordu, Trabzon illerinin Doğu Karadenizli fındık üreticilerinin menfaatlerine aykırı, onları daha da mağdur edecek siyasi bir karar olduğu iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

9.Fındık üreticimizin, hükümetinizden Doğu Karadeniz’de fındık üretiminin ve veriminin artırılmasına dönük bir strateji kararı beklediğini biliyor musunuz?

10.Hükümetinizin, Doğu Karadeniz’de fındık üretiminin yıllar geçtikçe azalması ile diğer bölge illerinde artırılmasına dönük gizli bir strateji uyguladığı iddiaları doğru mudur?


Karadeniz Ses

Toplam 988 Defa Okunmuştur.

 Yazdyrylabilir SayfaTavsiye Et Yorum Yaz


EKONOMİ-TARIM


KÖŞE YAZARLARI
Mehmet KÖŞNEK Mehmet KÖŞNEK
İŞTE BİZİM COĞRAFYAMIZ
Hüseyin ÇAKICI Hüseyin ÇAKICI
Öğretmen ve Tecavüz
Ayhan EYİKOÇAK Ayhan EYİKOÇAK
MEĞER TÜRKÇE
Av.Fikret İLKİZ Av.Fikret İLKİZ
Savaşi Karşı Medya ve Barış
Yusuf GÜRCUSU Yusuf GÜRCUSU
Hopa!
Sezai SARIOĞLU Sezai SARIOĞLU
Kağıtsız Gemiler
Tevfik KARA Tevfik KARA
Reklamcılık Bir Sanattır..!
Gündoğdu YILDIRIM Gündoğdu YILDIRIM
Japon Mühendis
Prof.Afşar TİMUÇİN Prof.Afşar TİMUÇİN
İnsan İnsanla Güzeldir
Ali DİLKİ Ali DİLKİ
Hükûmet Dört Yüzü Buldu
Mıgırtiç MARGOSYAN Mıgırtiç MARGOSYAN
Amigoluk Meselesi
Doç.Dr.Çağatay ÜSTÜN Doç.Dr.Çağatay ÜSTÜN
Bir Duruş Olmalı...!
Özcan TEMEL Özcan  TEMEL
Çanakkale Şehidi Uzunömeroğlu Ömer
Coşkun ÖZBUCAK Coşkun ÖZBUCAK
Fiskobirlik
Şevket ÇORBACIOĞLU Şevket ÇORBACIOĞLU
Arhavi'nin Doğasına ve Doğanına Dolar İçin Saldıranlar
Sevda KAKALİÇOĞLU Sevda KAKALİÇOĞLU
TOPRAĞA İZ BIRAKIYORSUNUZ
Deniz Alan HELD Deniz Alan HELD
Çevre Dostu ve Antikapitalist Hediye Seçenekleri
Köşe yazarı sayımız fazla olduğu için burada sadece son 17 köşe yazısı gösterilmektedir.Tüm yazarlar için Tıklayın..
REKLAM
SÖYLEŞİ VE DOSYALAR
Erdoğan İktidar İçin Her Şeyi  Göze Aldı
Erdoğan İktidar İçin Her Şeyi Göze Aldı
Yazar Aydın Çubukçu: 1 Kasım’a giderken hedef bellidir; 7 Haziran’ın tekrarlanmaması diye bir hedef vardır ve bunun için kullanılacak araçlar da doğrusu iç açıcı bir manzara çizmiyor.
AFORİZMALAR
Siyaset Toplum Problemlerini Çözmenin Dışında Kalırsa
Siyaset Toplum Problemlerini Çözmenin Dışında Kalırsa
İktidarı almayı yakın hedef görmek için; iktidara çatmak, iktidarın yaptıklarını halka tercüme etmek, iktidar getirseydi; sokakdaki herbir insan iktidar olma şansını taşıyor olurdu.
HERŞEYE RAĞMEN ETİK
Bilimin Mantığı Siyasetin Önündedir
Bilimin Mantığı Siyasetin Önündedir
Her Şeye Rağmen Etik aktivasyonu sorumlusu Doç. Dr. Çağatay Üstün, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan ve temeli atılan nükleer santral tesisinin yapımının oldu bittiye getirilmesinin doğru olmadığına değinerek eğer bilim siyasetin üstündeyse siyaset bilimin sesine kulak vermelidir dedi.
© Copyright

KaradenizSes.Com Basın Meslek İlkelerine Uymaya Söz Vermiştir. Bu internet sitesinde yayınlanan haber, makale, yorumlar yazarını bağlar. Karadeniz Ses sorumlu tutulamaz. Tüm Hakları Saklıdır © Copyright 2007 - 2010 karadenizses.com
Hakkımızda | Yazar Girişi

Tasarım - Editör - Teknik Sorumlu
UstaSoft İnternet Hizmetleri